(for english, scroll down)

Har haft en behandling idag som gör att allt annat spelar ingen roll riktigt, att det ibland kan vara slitit och tvivel på om det här verkligen är rätt val för mig försvinner totalt och allt man känner är tacksamhet och ödmjukhet och en enorm känsla av meningsfullhet. När det släpper på så många plan för en kund i behandlingen, där sårbarheten tränger igenom och Blir starkare än rädslan för att släppa taget…när den hårda knuten och såret inombords äntligen börjar ge med sig och all smärta brister ut i tårar för att sen hitta in i lugnet i själen en liten smula..Det är både vackert och magiskt och se den förvandlingen i någon..Hela ansiktet förändras och inger ett helt nytt lugn…

Jag själv fick vara med om detta när jag var 21 år och blev behandlad av Kungsbackas bäste massör och osteopat Stefan Andreasson. Han läste mig som en öppen bok och hur han lyckades endast med ord och massage ge mig en både fysisk o emotionell release jag aldrig kommer glömma, han tog mig både till det värsta stället fyllt av ångest o smärta för att sen hamna i fullkomligt lugn, total frihet och närvaro i hjärta o själ. Varken förr eller senare har jag upplevt något sånt, men har alltid strävat efter att finna det tillståndet av …fullkomlighet…Det kändes som jag var 2 år, helt oskulldsfull, oförstörd, ren och hel. Han sa då till mig att det är så du alltid ska känna.

Det var början eller fortsättningen på min resa till att bli hel inombords och bli så medveten och mind ful jag var där o då. Han var också den som gav mig min första bok om massage då han hävdade att det som hände aldrig hade kunnat hända utan min egna helande energi. Och nu får jag alltså uppleva att själv vara den som frigör människors smärta och hjälper till på deras väg att hela kropp o själ. Det händer inte ofta på det här planet så när det händer är det stort och oerhört fint. Och det handlar alltid om kombinationen av rätt timing, båda är öppna och helt närvarande i energin och har modet att släppa taget. Människor är så vackra! Känner mig inte bara tacksam och hedrad av att få vara del av andras helande resa, det känns fantastiskt meningsfullt och vackert!❤

I Have had a treatment today that makes everything else do not really matter, that it can sometimes be hard and I get doubts whether this is the right choice for me disappears completely and all I feel is gratitude and humility and a huge sense of meaning. When it releases on so many levels for a client in the treatment, where the vulnerability penetrates and becomes stronger than the fear of letting go … when the hard knot and the wound inside finally begins to give way and all the pain bursts into tears to then find the peace of mind a little bit..It is both beautiful and magical to see that transformation in someone..The whole face changes and gives a whole new peace …

I myself got to experience this when I was 21 years old and was treated by Kungsbacka’s best masseur and osteopath Stefan Andreasson. He read me like an open book and how he only managed with words and massage to give me both a physical and emotional release I will never forget, he took me both to the worst place filled with anxiety and pain and then ended up in complete peace, total freedom and presence in heart and soul. Neither before nor since have I experienced anything like that, but have always strived to find that state of … fulfillment … It felt like I was 2 years old, completely innocent, unspoiled, pure and whole. He then told me that this is how you should always feel.

It was the beginning or the continuation of my journey to become whole inside and become so aware and mind ugly I was there and then. He was also the one who gave me my first book on massage when he claimed that what happened could never have happened without my own healing energy. And now I get to experience being myself the one who releases people’s pain and helps on their way to the whole body and soul. It does not happen often on this planet so when it does, it is big and incredibly nice. And it’s always about the combination of the right timing, both are open and completely present in the energy and have the courage to let go. People are so beautiful! Not only do I feel grateful and honored to be a part of others’ healing journey, it feels fantastically meaningful and beautiful! ❤

Categories:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen
Senaste kommentarer
    Kategorier